Last News

Video clip

1. Gói dịch vụ quản trị máy chủ Thông thường

  Đăng ký
Hỗ trợ khách hàng tất cả các dịch vụ ở phần quản trị máy chủ miễn phí. 
Ngoài ra P.A Vietnam Ltd còn thực hiện các dịch vụ sau:
- Hỗ trợ kiểm tra phát hiện lỗi web server, database, email server do phía P.A Vietnam cài đặt
- Cập nhật các bản cập nhật, vá lỗi của phần mềm do phía P.A Vietnam cài đặt và Hệ điều hành (nếu có và tương thích).
- Hỗ trợ cài đặt bảo mật server ở cấp ứng dụng: set up antivirus, firewall software theo hệ điều hành.
- Restart dịch vụ apache, mysql, email server thông qua ssh và control panel.
- Hướng dẫn cấu hình backup dựa trên các công cụ hỗ trợ sẵn có của control panel hosting backup trên local HDD khi khách hàng yêu cầu.
- Hướng dẫn restore dữ liệu từ các bản sao lưu dữ liệu (nếu có) để khôi phục hoạt động của website.
- Hướng dẫn khôi phục lại hoạt động của website trong trường hợp: server quá tải, lỗi phần cứng, dịch vụ bị treo, lỗi hệ thống.
- Không xử lý sửa lỗi nếu do các tác động từ phía người sử dụng gây ra lỗi, trường hợp này P.A Vietnam chỉ hỗ trợ hướng dẫn khách tìm lổi
- Không hỗ trợ các phần mềm của khách hàng tự cài đặt và các mã nguồn do phía khách hàng triển khai

Hỗ trợ khách hàng trong việc quản trị Hosting control panel:
- Tạo Template 
- Tạo / Xóa Host 
- Cấu hình DNS 
- Park domain 
(P.A Viet Nam chỉ thực hiện demo quản trị cho 1 hosting, sau đó hướng dẫn khách hàng tự thực hiện cho các hosting khác)

Phối hợp với khách hàng: 
- P.A Viet Nam sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng về các ứng dụng mình cài đặt thêm nếu có.
- Lưu giữ các thông tin account root và thông tin quản trị liên quan.
- Khách hàng cần thông báo cho phía P.A Viet Nam về các cập nhật từ phía khách hàng liên quan đến server nếu có.

TOP