Thông báo thay đổi thời gian đăng ký và gia hạn chứng chỉ SSL.

Kính gửi Quý đối tác,

Kể từ 23/08/2020 P.A Việt Nam chỉ hỗ trợ đăng ký và gia hạn các chứng chỉ SSL với thời gian sử dụng tối đa 01 năm bởi vì nguyên nhân như sau.

Tại hội nghị CA/Browser Forum lần thứ 49, Apple đã thông báo bắt đầu từ ngày 01/09/2020 sẽ không chấp nhận bất cứ Website nào sử dụng chứng chỉ SSL có thời hạn hơn 13 tháng (398 ngày) trên trình duyệt mặc định - Safari. Điều này có nghĩa rằng, khi người dùng truy cập một trang web trên trình duyệt Safari có chứng chỉ số vượt qua thời hạn nêu trên sẽ gặp cảnh báo về bảo mật và quyền riêng tư. Google - nhà phát triển Chrome cũng ra tuyến bố sẽ ủng hộ hành động của Apple nhằm tăng cường tính an toàn cho người dùng truy cập web.

Các chứng chỉ SSL được cấp trước thời gian 01/09/2020 sẽ không bị ảnh hưởng bởi qui định này, vẫn được cho phép thời gian 02 năm.

Trân trọng.

TOP