Ưu đãi đặc biệt giảm 100% phí dịch vụ, không giới hạn số năm đăng ký

Kính gửi: Quý đối tác,

P.A Việt Nam thông báo đến Quý đối tác chương trình ưu đãi đặc biệt giảm 100% phí dịch vụ, không giới hạn số năm đăng ký dành cho tên miền .VN, đăng ký càng nhiều năm càng có lợi, cụ thể như sau:

Từ 17/06/2021 khi Quý đối tác đăng ký tên miền .VN sẽ được giảm 100% phí dịch vụ, Quý đối tác đăng ký nhiều năm thì sẽ được giảm phí dịch vụ với số năm tương ứng.

Vd: Quý đối tác đăng ký tên miền .VN với thời gian 05 năm sẽ được giảm 05 năm phí dịch vụ. 

Lưu ý: 

Chương trình chỉ áp dụng cho đăng ký mới, không áp dụng cho gia hạn, vì vậy trong trường hợp Quý đối tác thực hiện đăng ký hoàn tất rồi mới tiến hành gia hạn sau đó sẽ không được áp dụng ưu đãi trên.

Thời gian dự kiến sẽ kéo dài đến 31/12/2022  hoặc có thể kết thúc sớm hơn, vì vậy Quý đối tác lưu ý kích hoạt tên miền trong thời gian chương trình diễn ra để được hưởng ưu đãi. Các tên miền kích hoạt sau khi kết thúc chương trình ưu đãi, P.A Việt Nam sẽ không giải quyết.

Trân trọng,

P.A Việt Nam.

TOP